13:00 Avresa Vannarpsbussarna Blentarp
14:00 Avresa Malmö, Hyllie charterbussparkering
17:00 Avresa Gedser-Rostock (1,45h)
Vi korsar gränsen vid Kufstein för färd mot
Sell am Zee

26/1-2020 Ankomst Matrei på morgonen

Pris:2.160 kr / person
Tillägg för enkelrum: 0 kr

I priset ingår:
13:00 Avresa Vannarpsbussarna Blentarp 14:00 Avresa Malmö, Hyllie charterbussparkering 17:00 Avresa Gedser-Rostock (1,45h) Vi korsar gränsen vid Kufstein för färd mot Sell am Zee 29/2-2020 Ankomst Matrei på morgonen

© Vannarpsbussarna AB. | Webb Amiras Design